Projektowanie i produkcja zbiorników ze stali – od koncepcji do realizacji

Zbiorniki stalowe stanowią kluczowy element infrastruktury w wielu branżach, od petrochemicznej, przez budowlaną, produkcji przemysłowej, transportową, aż po rolniczą czy przemysł zbrojeniowy. Projektowanie i produkcja zbiorników wymagają precyzyjnego połączenia inżynierii, technologii i zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo konieczne jest głębokie zrozumienie oczekiwań odbiorcy, które są wypadkową celu realizowanej przez niego inwestycji, rodzaju magazynowanego docelowo w zbiorniku medium oraz warunków eksploatacji gotowego zbiornika. Tego typu produkt nie jest kupowany pod wpływem impulsu, ani też nie jest produkowany po to, by stał w magazynie i czekał na potencjalnego klienta. Każdy egzemplarz, który opuszcza nasz zakład produkcyjny w Piotrkowie Kujawskim, ma unikatowe cechy i jest efektem następujących po sobie, dokładnie przemyślanych i odpowiednio zorganizowanych działań, których przebieg jest ściśle kontrolowany od etapu projektowania zbiornika, aż po jego dostarczenie do docelowej lokalizacji. Z tego artykułu dowiesz się, jak powstają zbiorniki ze stali, które dostarcza Ekonstal.

Przygotowanie projektu zbiornika

Proces projektowania zbiornika stalowego rozpoczyna się od szczegółowej analizy wymagań klienta oraz regulacji branżowych, norm i przepisów, które muszą zostać spełnione. Jeśli klient potrzebuje naszej pełnej ekspertyzy, tworzymy dokumentację techniczną od zera, uwzględniając każdy aspekt – od bezpieczeństwa po efektywność. W wielu przypadkach pracujemy na dokumentacji powierzonej przez klienta, dostosowując ją do standardów produkcyjnych i wymagań danego zlecenia.

Konstruktorzy, wykorzystując zaawansowane oprogramowanie CAD, tworzą precyzyjne rysunki techniczne oraz definiują parametry dotyczące konstrukcji. Na tym etapie kluczowe jest uwzględnienie specyficznych warunków eksploatacji zbiornika oraz właściwości fizykochemicznych substancji, która ma być w nim magazynowana. Zwraca się uwagę na każdy detal, od grubości, udarności i rodzaju stopu stali, przez liczbę płaszczy i komór, osprzęt i akcesoria, aż po zabezpieczenia antykorozyjne i systemy monitorujące. Efektem końcowym fazy projektowania zbiornika stalowego jest kompletna dokumentacja techniczna, zawierająca wszystkie uzgodnione wspólnie z klientem detale, rysunki i specyfikacje. Po akceptacji tych elementów, rozpoczyna się etap produkcji.

Produkcja zbiornika ze stali

Produkcja zbiorników stalowych to proces wymagający precyzji, zastosowania odpowiednich technologii oraz ściśle określonych procedur jakości. To gwarantuje zarówno wykonanie produktu o wysokiej jakości, jak też zachowanie pełnego bezpieczeństwa pracowników.

Uzgodniona na etapie projektowania dokumentacja trafia z działu konstrukcyjnego do odpowiednich komórek organizacyjnych w fabryce, inicjując cykl produkcyjny. Standardowy przebieg produkcji stalowego zbiornika obejmuje opisane poniżej etapy. Niektóre z nich (takie jak np. produkcja czy przygotowanie odpowiednich elementów wyposażenia) mogą następować równolegle, inne – muszą następować w ściśle określonej kolejności.

Czynności produkcyjne na etapie powstawania stalowego zbiornika:

 • pobranie odpowiednich surowców z magazynu,
 • cięcie dużych arkuszy blachy przy pomocy wypalarki plazmowej, by uzyskać detale zgodne kształtem i wymiarami z rysunkami technicznymi,
 • walcowanie (zwijanie) blach przy wykorzystaniu walcarek, czyli nadawanie arkuszowi blachy pożądanego promienia i ukształtowanie go w formie walca (carga zbiornika),
 • połączenie ze sobą carg zbiornika, dennic podziałowych (dzielących zbiornik na komory) oraz dennic otwierających i zamykających zbiornik. Do tego procesu wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia tj. spannring czyli pierścień zaciskowy centrujący cargi i dennice zbiornika, wieże spawalnicze dzięki którym w szybki i precyzyjny sposób trwale łączymy (proces spawania) cargi i dennice zbiornika ze sobą.
 • w przypadku zbiorników dwupłaszczowych – montaż drugiego płaszcza,
 • trasowanie i wycinanie otworów pod elementy armatury, np. włazy, króćce itp.,
 • wykonanie armatury i przyspawanie jej do zbiornika,
 • spawanie stóp fundamentowych w przypadku zbiorników naziemnych,
 • śrutowanie czyli obróbka strumieniowo-ścierna, której celem jest przygotowanie powierzchni stalowej do malowania oraz aplikacji powłok ochronnych i antykorozyjnych; celem śrutowania jest usunięcie z powierzchni stali rdzy i zanieczyszczeń oraz osiągnięcie odpowiedniego stopnia czystości zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1,
 • malowanie wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z potrzebami klienta; w zależności od rodzaju zbiornika, malowanie zewnętrzne może obejmować nałożenie podkładu epoksydowego a następnie dwóch warstw farby polimocznikowej, malowanie Endoprenem lub naniesienie innej powłoki o odpowiednich parametrach,
 • przygotowanie i montaż wyposażenia zbiornika (pokrywy włazów, armatura na pokrywach),
 • montaż pozostałych elementów wyposażenia i osprzętu, takich jak podesty, filboxy, drabiny, balustrady,
 • końcowa kontrola jakości, obejmująca m.in. odpowiednie testy jakości i bezpieczeństwa (wizualne, szczelności, ciśnieniowe itp.),
 • przygotowanie zbiornika do transportu.

W przypadku produkcji zbiorników o niestandardowych parametrach, proces ten może być rozszerzony o dodatkowe etapy, np.:

 • montaż oświetlenia bocznego lub górnego,
 • montaż systemów monitorujących, systemów detekcji wycieku itp.
 • montaż pompy załadowczej,
 • zastosowanie dodatkowej izolacji termicznej np. dla jednej z komór w zbiorniku jednokomorowym lub izolacja wełną mineralną i płytą alucynkową całego zbiornika,
 • montaż podestu pod dystrybutor paliwowy oraz zadaszenia,
 • montaż zbiornika w odpowiednio przystosowanym do tego kontenerze.

Każdy z wymienionych etapów jest monitorowany i kontrolowany przez pracowników Działu Kontroli Jakości, który dba o to, by końcowy produkt był w pełni zgodny z zaakceptowaną dokumentacją oraz spełniał wszystkie oczekiwania jakościowe i techniczne.

W przypadku zbiorników, które podlegają pod dozór techniczny, na poszczególnych etapach produkcji inspektorzy jednostki dozorowej weryfikują zgodność wykonania zbiornika z dokumentacją, normami i przepisami.

Dostawa zbiornika

Końcowy etap to dostawa zbiornika do klienta. Współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi przewoźnikami, którzy gwarantują bezpieczny i terminowy transport zbiornika na miejsce docelowej lokalizacji, bez względu na to w jakim kraju się ono znajduje. Ze względu na duże gabaryty oraz wagę produkowanych przez nas zbiorników, stosujemy rygorystyczne procedury w zakresie załadunku oraz sposobu montowania produktu na naczepie. Dysponujemy specjalistyczną suwnicą, dźwigami oraz wciągarkami, które zapewniają podnoszenie i opuszczanie zbiornika w sposób bezpieczny i w pełni kontrolowany.

Od koncepcji do funkcjonalnych rozwiązań w zakresie magazynowania substancji płynnych

Produkcja zbiorników stalowych to kompleksowy proces. Wymaga on precyzji, doświadczenia i nieustannej kontroli jakości na każdym z jego etapów. Każdy zbiornik jest wynikiem starannej pracy zespołu specjalistów – handlowców, konstruktorów, spawaczy, monterów, lakierników, operatorów maszyn CNC, magazynierów i innych. Ich wspólnym celem jest dostarczenie klientowi bezpiecznych, wysokojakościowych, niezawodnych, funkcjonalnych, efektywnych i zgodnych z wymaganiami rozwiązań do magazynowania różnego rodzaju substancji płynnych.