Referencje udzielone przez AUREX LPG Sp. z o.o.

Firma Aurex LPG Sp. z o.o. rekomenduje EKOSNTAL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim jako zaufanego i rzetelnego dostawcę zbiorników LPG.

Aurex LPG jest odbiorcą w/w zbiorników, realizując dostawy:

  • kompletnych modułów do gazu propan-butan (stacje LPG) na potrzeby koncernów paliwowych oraz prywatnych inwestorów,
  • kompletnych instalacji przemysłowych (zasilanie palników LPG dużej mocy, rozlewnie LPG), również na rynki zagraniczne.

Dostawy są realizowane terminowo. Produkty cechuje wysoka jakość wykonania. Profesjonalizm pracowników działu technicznego oraz działu sprzedaży, w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym, gwarantuje wzorową współpracę. Z poważaniem

Daniel Janusz

Project Manager
Aurex LPG

Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.