Referencje udzielone przez Grand Technology

Grand Technology sp.z o.o. potwierdza, że firma EKONSTAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 30, 88-260 Piotrków Kujawski wykonuje dla naszej firmy podziemne zbiorniki na paliwa oraz LPG.

Realizacja prac przebiegła zgodnie z wymaganiami technicznymi, wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Dotychczasowe doświadczenia uzyskane podczas współpracy z firmą EKONSTAL Sp. z o.o. Sp. k. pozwalają stwierdzić, że jest to firma fachowa i godna zaufania, której usługi można rekomendować innym podmiotom.

Możemy potwierdzić, że EKONSTAL Sp. z o.o. Sp. k. posiada wieloletnie doświadczenie, wymagane uprawnienia, kwalifikowaną kadrę pracowników oraz sprzęt techniczny, niezbędny do prowadzenia robót. Z poważaniem

Marcin Reimann, V-ce Prezes Zarządu
Grand Technology Sp. z o.o.

Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.