EKONSTAL – Producent aparatury przemysłowej i zbiorników stalowych

NAZIEMNE ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE

Przeznaczenie – magazynowanie materiałów ciekłych zapalnych, żrących lub trujących.JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Najnowocześniejsze technologie produkcji zbiorników oparte na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach pracowników uczestniczących w procesie produkcyjnym począwszy od działu inżynieryjnego poprzez logistykę, kontrolę jakości i produkcje, jest gwarantem najwyższej jakości produkowanych zbiorników oraz bezpieczeństwa przechowywania w nich substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla ludzi i środowiska.
PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA POD NADZOREM JEDNOSTEK NOTYFIKOWANYCH

Dokumentacje techniczne zbiorników, procesy produkcyjne oraz odbiory końcowe produkowanych przez EKONSTAL zbiorników są uzgadniane, zatwierdzane i odbierane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz inne jednostki notyfikowane. Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar (GUM) jako zbiorniki pomiarowe, spełniające wymagania przepisów metrologicznych.
OPIS TECHNICZNY

Zakres średnic produkowanych zbiorników:

Od 1,0 m do 4,0 m

Zakres pojemności:

Od 1 m3 do 220 m3

Ilość i pojemności komór uzależniona od możliwości technicznych:

Od 1 do 8 komór

Wykonane zgodnie z EN 12285-2, DIN 6616 lub WUDT/UC/2003
Materiał – atestowana stal weglowa S235JRG2
Przygotowanie powierzchni zewnetrznej blach zbiornika
obróbka strumieniowo scierna stopien czystosci Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1
Standardowe pokrycie zewnetrzne powłoka epoksydowa w klasie C3 wg PN-EN ISO 12944-2
Mozliwosc wykonania dodatkowego zabezpieczenia wewnetrznego powierzchni poprzez zastosowanie specjalistycznych powłok malarskich odpornych na działanie przechowywanych w zbiorniku substancji.
W zaleznosci od opcji zbiorniki sa przystosowane do mokrej, suchej, podcisnieniowej lub nadcisnieniowej metody kontroli przestrzeni miedzypłaszczowej.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA

-Właz DN600 z uszczelką
-Rura ssąca DN50 lub DN40 z zaworem stopowym
-Rura zalewowa z syfonem hydraulicznym i atestowanym ciśnieniowym zaworem przeciwprzepełnieniowym
-Króćce pomiaru ręcznego i elektronicznego
-Urządzenie do monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej
-Zawory oddechowe
-Drabinka, barierka, podest
-Uchwyty transportowe
-Uchwyty na stopach fundamentowych do podłaczenia uziemienia zbiornika.

Karta Produktu