EKONSTAL – Producent aparatury przemysłowej i zbiorników stalowych

PODZIEMNE I NAZIEMNE ZBIORNIKI NA LPG I DME

Zastosowanie  – stacje autogazu, magazyny i rozlewnie gazu płynnego, instalacje grzewcze obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych oraz instalacje technologiczne.

Jakość i bezpieczeństwo

Najnowocześniejsze technologie produkcji zbiorników oparte na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach pracowników uczestniczących w procesie produkcyjnym począwszy od działu inżynieryjnego poprzez logistykę, kontrolę jakości i produkcję, są gwarantem najwyższej jakości produkowanych zbiorników oraz bezpieczeństwa przechowywania w nich  substancji.


Projektowanie i produkcja pod nadzorem jednostek notyfikowanych

Dokumentacje techniczne zbiorników, procesy produkcyjne oraz odbiory końcowe produkowanych przez EKONSTAL zbiorników są uzgadniane, zatwierdzane i odbierane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz inne jednostki notyfikowane.

Standardowe wyposażenie zbiornika podziemnego

 • Właz rewizyjny
 • Komplet zaworów kulowych odcinających
 • Króciec poboru fazy ciekłej z zaworem kulowym kołnierzowym DN 50
 • Króciec DN 50 do montażu sondy pomiarowej w osi włazu zbiornika – zaślepiony (bez obudowy sondy , kołpaka i pływaka)
 • Poziomowskaz procentowy
 • Zawór powrotu fazy ciekłej
 • Zawór powrotu fazy gazowej
 • Zawory bezpieczeństwa
 • Zawór awaryjnego opróżniania zbiornika
 • Zawór napełniający z zaworem odcinającym
 • Studnia nazbiornikowa wykonanie stal czarna lub INOX
 • Opcjonalnie zawór nadmiernego napełnienia zbiornika FST3

Opis techniczny

Wykonanie zgodne z normą AD 2000 i z dyrektywą PED/97/23/ECMateriał  – atestowana stal węglowa
Przygotowanie powierzchni zewnętrznej blach zbiornika – obróbka stumieniowo ścierna stopień czystości Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1

Standardowe pokrycie zewnętrzne;
– Zbiorniki naziemne – powłoka epoksydową w klacie C3 wg PN-EN ISO 12944-2
– Zbiorniki podziemne
– powłoka poliuretanowa ENDOPREN odporna na przebicie 14 kV
-ciśnienie 15,6 bar
-temperatura pracy -20/+50 °C.

Zakres średnic produkowanych zbiorników

Od 1,25 m do 3,80 m

Zakres pojemności

Od 6 m3 do 600 m3

 

MODUŁY POMPOWE LPG

Uzupełnieniem oferty zbiorników LPG są moduły pompowe na bazie pompy Corken.

Standardowe wyposażenie modułu LPG

– Podziemny zbiornik LPG wraz z zabudową modułu (studnia modułowa)

– Pompa LPG Corken FD/DLD 150 z silnikiem mocy 5,5 kW

– Armatura w układzie zbiornik- pompa:

– Zawór kulowy międzykołnierzowy DN25 – 2 szt.

– Filtr międzykołnierzowy DN 50 – 1 szt.

– Zawór zwrotny międzykołnierzowy DN 25 – 1 szt.

– Manometr pompy 63 mm z podzaworem – 2 szt.

– Zawór obejściowy 1” – 1 szt.

– Zawór hydrostatyczny – 3 szt.

– Zawór kulowy ½” – 1 szt

– Amortyzator pompy – 4 szt.

Montaż i uruchomienie modułu LPG obejmuje

– Montaż rurociągu DN40/50 (ze znakiem CE) na zasilaniu pompy

– Montaż linii zaworu obejściowego – powrót fazy ciekłej

– Montaż  agregatu pompowego na zbiorniku LPG

– Podłączenie linii ssącej pompy oraz powrotu fazy ciekłej

– Montaż odmierzacza LPG

– Udział w pierwszym zalaniu zbiornika LPG

– Rozruch technologiczny

– Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi

– Oznakowanie instalacji wg schematu technicznego

– Sporządzenie dokumentacji dozorowej dla rur pow. DN 25

– Protokół próby szczelności

– Deklaracja zgodności rurociągu

– Atesty na urządzenia i armaturę

– Deklaracja zgodności modułu LPG w module B + D

W naszej ofercie również;

– Ochrona katodowa

– Izolatory

– Elementy systemu detekcji gazu

– Odmierzacze LPG

Karta Produktu