EKONSTAL – Producent aparatury przemysłowej i zbiorników stalowych

Zbiorniki dla przemysłu

     Ekonstal oprócz typowych zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych dla branży paliwowej specjalizuje się w produkcji zbiorników technologicznych i przemysłowych. Produkcja tego typu oparta jest na dokumentacjach własnych Ekonstalu lub powierzonych przez klientów.

Doświadczeni i wyposażeni w najnowocześniejsze narzędzia pracy inżynierowie działu technicznego są w stanie zaprojektować lub dostosować istniejące projekty nawet dla najbardziej wymagających klientów.

Jakość i bezpieczeństwo

Najnowocześniejsze technologie produkcji zbiorników oraz wieloletnie doświadczenie i wiedza pracowników powodują że wszystkie zbiorniki produkowane przez Ekonstal są najwyższej jakości.

Projektowanie i produkcja pod nadzorem jednostek notyfikowanych

Dokumentacje techniczne zbiorników, procesy produkcyjne oraz odbiory końcowe produkowanych przez EKONSTAL zbiorników są uzgadniane, zatwierdzane i odbierane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz inne jednostki notyfikowane.

W zależności od wymagań projektowych Ekonstal produkuje zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe, podziemne i naziemne, poziome i pionowe, z izolacją termiczną, z wężownicami grzewczymi, systemami załadunkowymi i pomiarowymi.

W naszej ofercie m.in.

 • Zbiorniki na paliwa lotnicze

 • Zbiorniki na ropę

 • Zbiorniki na wodę złożową

 • Zbiorniki na inhibitory korozji

 • Zbiorniki na oleje

 • Zbiorniki na mazut

 • Zbiorniki na mocznik

 • Zbiorniki retencyjne

 • Zbiorniki hydroforowe

 • Zbiorniki na glikol

 • Zbiorniki na kwasy

 • Zbiorniki na poliole i izocyjaniany

 • Zbiorniki na chemię

 • Zbiorniki na płyny do spryskiwaczy