EKONSTAL – Producent aparatury przemysłowej i zbiorników stalowych

PODZIEMNE ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE

Przeznaczenie – magazynowanie materiałów ciekłych zapalnych, żrących lub trujących.

 

Jakość i bezpieczeństwo

Najnowocześniejsze technologie produkcji zbiorników oparte na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach pracowników uczestniczących w procesie produkcyjnym począwszy od działu inżynieryjnego poprzez logistykę, kontrole jakości i produkcje są gwarantem najwyższej jakości produkowanych zbiorników oraz bezpieczeństwa przechowywania w nich substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla ludzi i środowiska
Projektowanie i produkcja pod nadzorem jednostek notyfikowanych

Dokumentacje techniczne zbiorników, procesy produkcyjne oraz odbiory końcowe produkowanych przez EKONSTAL zbiorników są uzgadniane, zatwierdzane i odbierane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz inne jednostki notyfikowane.
Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar (GUM) jako zbiorniki pomiarowe, spełniające wymagania przepisów metrologicznych


Opis techniczny

Zakres średnic produkowanych zbiorników:

Od 1,0 m do 4,0 m

Zakres pojemności:

Od 1 m3 do 220 m3

Ilość i pojemności komór uzależniona od możliwości technicznych:

Od 1 do 8 komór

Wykonane zgodnie z EN 12285-1, DIN 6608 lub WUDT/UC/2003
Materiał – atestowana stal węglowa S235JRG2
Przygotowanie powierzchni zewnętrznej blach zbiornika – obróbka strumieniowo ścierna stopień czystości
Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1
Pokrycie zewnętrzne: powłoka poliuretanowa ENDOPREN odporna na przebicie 14 kV
Możliwość wykonania dodatkowego zabezpieczenia wewnętrznego powierzchni poprzez zastosowanie
specjalistycznych powłok malarskich odpornych na działanie przechowywanych w zbiorniku substancji.
W zależności od opcji zbiorniki są przystosowane do mokrej, suchej, podciśnieniowej lub nadciśnieniowej
metody kontroli przestrzeni międzypłaszczowej.

W naszej ofercie również:

– Systemy kontrolno-pomiarowe
– Stanowiska centralnego zlewu paliwa
– Zawory przeciwprzepełnieniowe grawitacyjne i cisnieniowe
– Zawory zwrotne
– Dystrybutory
– Tankomaty
– Konstrukcje stalowe wiat i pawilonów

Karta Produktu