EKONSTAL – Producent aparatury przemysłowej i zbiorników stalowych

Historia

Historia zakładu w Piotrkowie Kujawskim sięga połowy XX w. kiedy to 15 października 1953r. na terenach ówczesnej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska został powołany do życia Państwowy Ośrodek Maszynowy. Ośrodek z bogato wyposażonym parkiem maszynowym skupiał się głównie na obsłudze działających w regionie rolniczych spółdzielni produkcyjnych pod względem mechanizacji produkcji rolnej, remontów sprzętu rolniczego, obsługi agrotechnicznej i szkolenia kadr. Po zmianach polityki rolnej w latach 70-tych Państwowy Ośrodek Maszynowy w Piotrkowie Kujawskim rozpoczął w szerszym zakresie świadczyć usługi, czego następstwem było m.in. rozpoczęcie seryjnej produkcji naziemnych i podziemnych zbiorników do magazynowania paliw i substancji niebezpiecznych.

W wyniku przemian gospodarczych, które nastąpiły w Polsce po roku 1989, w grudniu 1991 roku, na mocy podpisania umowy spółki nastąpiło przekształcenie Państwowego Ośrodka Maszynowego w Piotrkowie Kujawskim w „EKONSTAL” Sp. z o.o.

EKONSTAL Sp. z o.o. prowadził działalność produkcyjną nieprzerwanie do listopada 2015 r. W tym samym roku w wyniku przekształceń własnościowych została wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa, która przejęła uprawnienia do wytwarzania zbiorników i konstrukcji stalowych,  rozpoczynając działalność produkcyjną jako nowa spółka EKONSTAL Sp. z o.o. Sp.K.

Zmodernizowany, wyposażony w nowoczesne urządzenia  zakład i doświadczona, zaangażowana załoga tworzą nowy EKONSTAL Sp. z o.o. Sp.K.  który jest jednym z  najprężniej rozwijającym się i najnowocześniejszym tego typu zakładzie w Europie środkowo-wschodniej.

Głównym profilem działalności EKONSTAL jest produkcja naziemnych i podziemnych, bezciśnieniowych i ciśnieniowych zbiorników,  kontenerowych stacji paliw, rurociągów oraz konstrukcji stalowych.

Produkujemy zbiorniki ze stali: czarnej, kwasoodpornej, aluminiowej według obowiązujących przepisów i norm. Służą one do magazynowania i przechowywania m.in. paliw, ropy, LPG, AdBlue, biopaliw, wody, wyrobów chemicznych, zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substancji. Produkcja obejmuje zbiorniki o pojemnościach od 1m³ do 600m³. Zbiorniki specjalistyczne wykorzystywane m.in. jako magazyny wody, paliw płynnych oraz LPG o pojemnościach od 300m³ do 600m³ są produkowane w dwóch lub trzech segmentach, a następnie dostarczane i montowane w całość przez wyspecjalizowanych i odpowiednio uprawnionych montażystów w miejscu ich przeznaczenia.

Jako producent posiadamy:

– Uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania zbiorników stalowych przeznaczonych na różnego rodzaju medium,

– Zatwierdzenie przez Urząd Dozoru Technicznego dokumentacji konstrukcyjnej typoszeregu zbiorników naziemnych i podziemnych,

– Zatwierdzenie typu zbiorników przez Główny Urząd Miar, jako spełniających wymagania określone w przepisach metrologicznych o zbiornikach pomiarowych.

            Do każdego wyprodukowanego zbiornika przez EKONSTAL dołączana jest dokumentacja w postaci paszportu z deklaracją zgodności wytwórcy oraz protokołem badania budowy i próby ciśnieniowej, wykonywanej przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Ponadto w paszporcie zawarte są karty gwarancyjne oraz i atesty na materiały, z których zbiornik został wyprodukowany.

20160321_110040
20160408_161557-1030x579
20160517_091853
20160517_092117-1030x579
20160517_093825-1030x579
20160608_082605
20160608_082623
20160608_110326
20160608_110411c
20160608_110804
20160608_111046
IMG_4002
motoman-robot
wieża-spawalnicza-713x1030
www2
www4-1030x687