Arkiver: Interessante prosjekter

Tankstasjon for kjøretøy og snøscootere for kunde fra Norge

Vertikale ståltanker med varmesystem

En spesialisert tank for lagring av flytende brennbare stoffer

Små flytende gasstanker for behovene til nye investeringer utført i Polen av eieren av bensinstasjonskjeden

Overjordiske ettkammer ståltanker, laget for en kunde fra Litauen

Underjordiske sylindriske tanker med horisontal akse, produsert for eieren av en kjede av bensinstasjoner i Tsjekkia

Flytende drivstofftank med plattform og tak, Hestoya Island, Norge

En bensinstasjon med en uvanlig plattform, skjermet fra to sider